Privacyverklaring

FURKA workingdog equipment respecteert de privacy van de koper. Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het nakomene van haar verbintenis (het leveren van de correcte producten op het juiste adres).

FURKA workingdog equipment neemt de door de koper doorgegeven persoonsgegevens op in een databank en mag ze gebruiken voor eigen reclame-doeleinden. De koper heeft het recht ze te raadplegen, te wijzigen of te laten schrappen. 

FURKA workingdog equipment zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden.