Algemene voorwaarden

1.Algemene voorwaarden:

1.1 Door uw bestelling te verzenden, geeft U te kennen dat  U met de aankoopvoorwaarden akkoord gaat.

1.2 Alléén correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. U dient een geldig e-mail adres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier.

1.3 De producten die FURKA workingdog equipment verkoopt zijn uitsluitend voor honden en mensen.

1.4  Alle prijzen zijn in Euro`s vermeld.

1.5 Alle prijzen zijn tevens aan prijswijzigingen onderheven en kunnen dan ook zonder voorafgaande kennisgeving door FURKA workingdog equipment gewijzigd worden.

1.6 Bestellingen kunnen uitsluitend via deze site of e-mail worden gedaan tenzij u specifieks iets wilt vragen.

1.7 Leveringen geschieden uitsluitend in Nederland en landen binnen de Europese Unie.

1.8 Leveringen aan het buitenland zijn uitsluitend mogelijk door middel van vooruitbetaling.

1.9 Leveringen geschieden in zowel binnen- als buitenland uitsluitend aan particulieren.

1.10 Afbeeldingen en kleuren kunnen enigzins afwijken van het origineel.

1.11 Niets van deze site mag zonder toestemming van FURKA workingdog equipment gebruikt worden.

 

2.Betalingsmogelijkheden:

2.1 Vooruitbetaling; Na de automatische bevestiging van uw bestelling die tevens uw factuur is, dient het totaalbedrag overgemaakt te worden op onze rekening.

IBAN nummer NL 78 INGB 000 33 68 590 tnv FURKA workingdog equipment te Heibloem onder vermelding van bestelnummer.

2.2 Voor klanten buiten Nederland gebruikt men de IBAN code:NL 78 INGB 000 33 68 590 en de BIC code:INGBNL2A

Zodra het verschuldigde bedrag op onze rekening is bijgeschreven, wordt de bestelling dezelfde dag naar u verzonden. Bij de bestelling wordt een paklijst gevoegd, ter controle.

 

3.Levering:

3.1 Uw  bestelling wordt binnen maximaal 5 dagen naar u toe gezonden.

3.2 Volgens de wet Kopen op Afstand  mag en kan de maximale levertijd 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.

3.3 Indien de levertijd niet haalbaar is dient FURKA workingdog equipment de consument hier tijdig van op de hoogte te stellen en de mogelijkheid te bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.

3.4 Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.

 

4.Recht van retour:

4.1 De consument heeft het recht van retour binnen 14 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan men een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten van het retour sturen van het product zijn voor de consument.

4.2 Voorwaarden voor het recht van retour: Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Na het controleren van het product betaalt FURKA workingdog equipment U de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na retour ontvangst terug.

4.3 Het Recht van Retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Dus maatwerk valt buiten dit recht.

4.4 Tevens geldt dit ook voor aankopen die snel kunnen bederven of verouderen.

4.5 Defecten aan een produkt door normale slijtage ten gevolge van normaal gebruik vallen niet binnen de garantie. Bij ondeskundig gebruik van het product, of door gebruik bij doeleinden waar het niet voor bedoeld is, vervalt de garantie.

 

5.Risico-overgang bij verzending:

5.1 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht vam de klant of van een door de klant aan te wijze derden.

5.2 Bestellingen worden als pakket verzonden waar veel zorg aan spendeert wordt en te traceren zijn, dus géén brievenbus-post.

5.3 Bij retourzending geschied dit via Post.nl en vraag een bewijs hiervan.Zodat dit daadwerkelijk te traceren is.

5.4 Bewijs van terugzending: Als de klant iets terugstuurt, is deze zelf verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen of verlies.

5.5 Men kan het beste bij het postkantoor een bewijs van terugzending vragen, of een soortgelijke document bij een  koeriersdienst. Mocht het product dan zoekraken, dan kunt U aantonen dat U het retourgezonden heeft.

 Per brievenbus-post kunnen wij helaas géén genoegen mee nemen.

 

6.Verzendkosten:

6.1 Overzicht van de tarieven: verzendkosten.

*Nederland -Vooruitbetaling € 7,50 inclusief verpakking                  

**Buiten Nederland - EUR 1 € 13,00 Verzendkosten!

***Buiten Europa - Verzendkosten op aanvraag!

6.2 Alle verzendingen in binnen- en buitenland verlopen via Post.nl die gevolgd kunnen worden via tracktrace.nl

6.3 Indien u een verkeerd of onvolledig adres doorgeeft, en het pakket kan om die reden niet bij u bezorgd worden, of het pakket kan om een andere reden niet bij u afgeleverd worden, en het pakket komt bij ons retour, dan is het mogelijk dat we het pakket opnieuw bij u aanbieden. Hier zijn echter wel verzendkosten aan verbonden, ongeacht het bedrag van de bestelling.

6.4 Als een fout van onze zijde de reden is dat het pakket niet bij u afgeleverd kan worden, wordt het pakket kosteloos nogmaals bij u aangeboden.

Verzendkosten worden berekend over het totaalbedrag van de door u bestelde produkten. 

 

7.Voorwaarden:    

Bij het opgeven van een bestelling wordt er van uit gegaan dat de klant zich eens verklaard met de hier genoemde bestel- en leveringsvoorwaarden.

 

8.Bestellingen:

Een korte handleiding om goed gebruik te kunnen maken van onze internetwinkel.

Boven in de index op het scherm vindt u een menu waarmee u kunt navigeren door de diverse produkten die worden aangeboden op deze site.

Indien u terug wilt naar het begin van het menu, kunt u dat doen door link 'back' rechtsbovenaan te klikken. Bent u op zoek naar iets specifieks en kunt u dit zo gauw niet vinden dan kunt u gebruik maken van de regel bovenaan het menu met de term 'Zoekopdracht'door hier een woord in te vullen en op het vergrootglas te klikken.

Om produkten in uw winkelwagen te plaatsen, voert u het gewenste aantal in en klikt u op het winkelwagentje achter het produkt van uw keuze. Indien u de inhoud van uw winkelwagentje wilt bekijken, kunt u klikken op de knop "winkelmandje". Hierin kunt u eventueel aantallen nog wijzigen op produkten te verwijderen.

Indien u over wilt gaan tot bestellen, klikt u op de knop "Afrekenen" in het mandje. Daarna selecteert u een verzendmethode en een betaalmethode en klikt u op bestellen. Hierna dient u uw persoonlijke gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.

Tenslotte kiest u de betaling- en verzendmethode en klikt u op 'bestelling afdrukken' en  email deze door. Ook ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk een persoonlijke bevestiging. Heeft u deze persoonlijke bevestiging na 1à 2 werkdagen nog steeds niet ontvangen, neem dan a.u.b. contact met ons op. Het is altijd mogelijke dat er iets verkeerd is gegaan.

 

9.Garantie:

9.1 Produkten uit eigen atelier hebben 3 maanden garantie op stiksels, band en sluitwerk. Uitgesloten zijn oneigenlijk gebruik van het produkt bijvoorbeeld ermee laten spelen, kapot laten maken.

9.2 Na telefonisch contact kunt U het produkt terugzenden mits deze schoon gewassen is, ongewassen produkten nemen we niet in behandeling.

9.3 Retourzending van het produkt is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen. Ongefrankeerd of te weinig portokosten worden door ons geweigerd. Na reparatie of vervanging is de retourzending van uw produkt voor onze kosten.

9.4 Als men veranderingen aan het produkt toevoegd en daardoor het produkt anders wordt gebruikt waar het product niet voor bedoeld is vervalt de garantie.

9.5 Wanneer men het product door derde laat maken dan vervalt de garantie.

 

10.Privacy Policy FURKA workingdog equipment:

Algemeen:

10.1FURKA workingdog equipment respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die U ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.Wij gebruiken uw gegevens om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. FURKA workingdog equipment zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derde ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

11.Toepasselijk Recht:

11.1 Op alle met FURKA workingdog equipment aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.